Inżynieria Wodna s.c. Końskie - Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew Duran

26-200 Końskie ul. Łazienna 8

tel: 573-316-450  e-mail : biuro@inzynieriakonskie.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Administrator danych

Inżynieria Wodna s.c. Końskie z siedzibą w: 26-200 Końskie ul. Łazienna 8, tel: 573-316-450, e-mail : biuro@inzynieriakonskie.pl 

 

Inspektor danych osobowych

W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.

 

Dane osobowe i prywatność

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu
i świad­czeniem usług w nim oferowanych.

 

Cel przetwarzania

Będziemy wykorzystywać tylko Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania się.

 

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewen­tualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Podanie danych:

– dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy;

 

Skutek niepodania danych

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości kontaktu

 

Możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Profilowanie

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam usług.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza zwią­zany z rachunkowością) lub
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
  •  uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia lub

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobo­wych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez admini­stratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Ciasteczka.

Czym są pliki cookies ?To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

 

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:• obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

• prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,• obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),• przedstawianie sprofilowanych ofert,

• statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Two­je dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

– Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji

– Dostawca oprogramowania CRM

- Podmiot zapewniający usługi marketingowe.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

 

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Euro­pejskiej.

 

Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: e-mail : biuro@inzynieriakonskie.pl

 
 

Inżynieria Wodna s.c. Końskie

Ryszard Herman

Leszek Dzwonek

 Zbigniew Duran

26-200 Końskie ul. Łazienna 8

tel: 573-316-450 

 

e-mail :
biuro@inzynieriakonskie.pl
 

DANE KONTAKTOWE:

DOJAZD DO NASZEGO BIURA:

Wszelkie prawa zastrzeżone.