Wszelkie prawa zastrzeżone.

DOJAZD DO NASZEGO BIURA:

DANE KONTAKTOWE:

26-200 Końskie ul. Łazienna 8

tel: 573-316-450 lub 663-103-030

 

e-mail :
biuro@inzynieriakonskie.pl
 

Inżynieria Wodna s.c. Końskie

Ryszard Herman

Zbigniew Duran

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Administrator danych:

Inżynieria Wodna s.c. Końskie - Ryszard Herman, Leszek Dzwonek, Zbigniew Duran
26-200 Końskie ul. Łazienna 8

 

Inspektor danych osobowych

W przypadku wyznaczenia przez nas tego podmiotu, zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.

 

Dane osobowe i prywatność

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świad­czeniem usług w nim oferowanych.

 

Cel przetwarzania

woje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiadania na zapytania, potrzeby i wątpliwości wysyłane do nas za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.inzynieriawodnakonskie.info.pl

 

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewen­tualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Podanie danych:

– dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy;

 

Skutek niepodania danych

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości kontaktu email poprzez formularz na stronie www.inzynieriawodnakonskie.info.pl,

– brak możliwości korzystania z usług Naszej firmy,

 

Możliwość cofnięcia zgody – w każdej chwili

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza zwią­zany z rachunkowością) lub
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony lub
  • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
  •  uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

Twoje uprawnienia

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,

– ich sprostowania,

– usunięcia lub

– ograniczenia przetwarzania,

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobo­wych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez admini­stratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

Ciasteczka.

Czym są pliki cookies ?To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies).

 

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
• prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
• obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
• przedstawianie sprofilowanych ofert,

• statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Two­je dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

– Dostawca oprogramowania służącego do komunikacji

– Dostawca oprogramowania CRM

- Podmiot zapewniający usługi marketingowe.
 

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

 

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Euro­pejskiej.

 

Kontakt z Administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: biuro@inzynieriakonskie.pl

26-200 Końskie ul. Łazienna 8

tel: 573-316-450, 663-103-030  e-mail : biuro@inzynieriakonskie.pl

Inżynieria Wodna s.c. Końskie - Ryszard Herman, Zbigniew Duran